Klantverhalen.


Coralie Elmont.

ZWconnect werkt met ons samen met als doel efficiënte inzet van het arbeidspotentieel, zowel met het oog op inhuur als met het oog op onderlinge uitwisseling van personeel en flexibele inzet van studenten of andere talenten. De basis ligt er door het platform wat wij bieden. Afhankelijk van de vraagstukken kan hier verder invulling op worden gegeven.

ZWconnect aan het woord.

Flexibilisering is en blijft een belangrijk thema in zorg en welzijn. Tegelijkertijd is het een breed begrip wat openstaat voor uiteenlopende interpretaties en waarin organisaties erg kunnen verschillen qua visie en fasering. Wij hebben dit thema verder vormgegeven in de samenwerking met RegioNet door een platform te bieden wat eer doet aan de breedheid van het thema. Zowel voor organisaties die nog aan de start staan om de basis op orde te krijgen, als voor organisaties die flexibilisering op een andere manier willen inbedden of verder willen professionaliseren èn met ruimte voor de diversiteit aan vraagstukken. Het platform kan binnen de eigen organisatie ingezet worden, maar kan ook een rol spelen in het organiseren van flexibiliteit tussen organisaties of in de regio’s.

Inmiddels maken al meerdere organisaties deel uit van het netwerk van RegioNet. We streven er naar het gebruik van RegioNet de komende tijd verder uit te breiden om vraag en aanbod efficiënt samen te brengen. De juiste zorg, op de juiste plek, samen!

ZWConnect