Oak HRM – Het Contracthuis van RegioNet.


Oak HRM.

“Het Contracthuis van RegioNet”

Het Contracthuis wordt vorm gegeven door OAK HRM en is gespecialiseerd in het bieden van kennis, ondersteuning en uitvoering bij de inzet van professionals in de zorg. Zij zorgen dat het proces, na het vinden van een professional uit het netwerk , zowel administratief, contractueel als juridisch feilloos wordt afgehandeld. En doen dit voor alle contractvormen.

Hiervoor wordt eerst gecontroleerd dat de juiste documentatie aanwezig is en dat deze voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgen zij ook de facturatie en het debiteurenbeheer.

Een optimaal proces wordt samen met en binnen RegioNet tot een werkelijkheid gemaakt. Eén systeem, diverse doelgroepen, uiteenlopende contractvormen, en één uniforme afhandeling. Verder voorzien zij elke zorgorganisatie van een eigen dashboard met uitgebreide sturingsinformatie. Soort contracten, inhuur per locatie, soort specialisme, marges, betaaltermijnen. Alles is in een oogopslag terug te vinden.

Een nieuwe generatie zorg is volgens het Contracthuis gericht op het actief inzetten van preventieve maatregelen waardoor mensen lichamelijk en geestelijk gezond blijven. Zoals leefstijl, gezonde voeding, beweging, sociale contacten. Automatisering, harmonisatie van processen, samenwerken zijn een must voor effectieve inzet van professionals.

Administratieve processen vereenvoudigen en waar mogelijk weghalen bij zorgorganisaties. Alleen op die manier krijgen zorgprofessionals weer de ruimte om het vak uit te oefenen waarvoor ze ook gekozen hebben en ontvangen cliënten en patiënten weer de aandacht die zij verdienen.

Heb je vragen? Neem contact op via: 035-2063032