Leo Witvliet.


Prof. mr. dr. Leo Witvliet.

“Organiseren in het nu”

Wat doet Leo voor ons?

Hij is begonnen als politieofficier en later intensief betrokken geweest bij de reclassering op nationaal en Europees niveau. Daarna is hij benoemd als hoogleraar aan de business Universiteit Nyenrode. Hij was daar vooral gericht op de ontwikkeling van interim-management en managers. Daarnaast is hij betrokken geraakt bij het vrije ondernemerschap in een flexibiliserende arbeidsmarkt. Inmiddels als emeritus is hij nog betrokken op die onderwerpen. Daarnaast is hij trouw aan zijn oude liefde, bestuurlijke leiderschap in turbulente en complexe bestuurlijke omgevingen, zoals bijvoorbeeld in de zorg. Minder beloven en voorspellen en meer nu “organiseren” vanuit een bestaande werkelijkheid en visie op een gewenste werkelijkheid.  Het woord “reorganiseren” behouden voor als het echt uit de hand is gelopen. Leo voorziet ons dus van advies op deze onderwerpen en het organiseren in het nu.

Een nieuwe generatie zorg

In de woorden van Leo: “De context op de arbeidsmarkt, waarin de zorg zich zal ontwikkelen, zal veel veranderingen ondergaan. Een heel belangrijke is dat werk en manier waarop dit georganiseerd gaat worden, echt anders zal zijn. Meerdere contractvormen (waaronder aangepaste vormen van de vaste overeenkomst) gaan vorm geven aan dit anders organiseren, waarbij ook de gewenste flexibiliteit voor zorgorganisaties als voor de zorgprofessionals uitgangspunt zal zijn. Omdat werk meer is dan handelswaar op een markt zal er een set van regels komen die vorm geven aan die meerwaarde van werk. Daarmee ook de wijze waarop wij dat in onze samenleving willen organiseren.”

Hij gaat verder met: “Voorspellen is een hachelijke zaak en komt meestal niet uit. Mijn benadering is welke krachten spelen er in op de werkelijkheid van de nieuwe generatie zorg. Naast de gebruikelijke krachten, als automatisering, de noodzaak van permanente educatie en meer projectmatig organiseren is er een jonge generatie professionals. Zij zullen in kracht snel toenemen en het heft in handen nemen om hun toekomst vorm te geven. Ze willen als serieuze samenwerkingspartner gezien willen worden op en in het werk waar zij voor staan.”

Wil jij weten waar de arbeidsmarkt in de zorg naartoe beweegt? Download dan hier het essay.