Joyce Nihof.


Joyce Nihof.

“Organisaties verbinden met elkaar”

Joyce over zichzelf en ons.

“Als projectleider bij Werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt spreek ik met veel zorgorganisaties. Veel van hen hebben te maken met uitdagingen rondom het thema flexibilisering.

Het mooie van RegioNet is dat men eenvoudig diverse groepen zorgprofessionals met elkaar kan verbinden en onderling met andere organisaties kan delen. Denk aan vakantiekrachten, medisch studenten, specifieke expertise of in het stimuleren van mobiliteit voor vast personeel.

Door zorgprofessionals in alle contractvormen direct te verbinden met organisaties wordt de regie van flexibele (externe) inzet teruggebracht naar de regio; snel en effectief. Hiermee wordt de juiste zorg op de juiste plek ingezet en kunnen zorgorganisaties de inzet van flexibel personeel snel op- of afschalen. Bovendien is er meer grip op de kosten van externe inhuur.

Samen met RegioNet lukt het ons om recht te doen aan de veelzijdigheid en complexiteit van de vraagstukken waar zorgorganisaties in onze regio mee te maken hebben.”