Over RegioNet.


Wij voelen de pijn.

Wij willen daarom vanuit onze harten de zorg verbeteren. Vanuit sociaal ondernemerschap willen wij ons inzetten om het vinden en behouden van zorgprofessionals slimmer te organiseren. Dit zorgt ervoor dat besparingen gerealiseerd kunnen worden. De complexe wet- & regelgeving voor de inzet van flexibel personeel, de administratieve rompslomp en de enorme marges aan intermediairs; dit moet en kan echt anders. Want iedereen verdient toch goede zorg?

Wij zien de uitdagingen.

De zorgsector staat al langere tijd voor flink wat uitdagingen. Een structureel tekort aan bevoegde en bekwame zorgprofessionals en een hoog personeelsverloop zijn thema’s die bij elke HR-afdeling van een zorgorganisatie hoog op de agenda staan. Daarnaast zien wij dat organisaties meer flexibiliteit willen. Bijvoorbeeld als het gaat om het snel op- of afschalen van personeel bij een veranderende zorgvraag.

Ook professionals verlangen meer flexibiliteit in hun werk. Zij switchen tegenwoordig sneller van baan en kiezen steeds vaker een contractvorm die bij hen past. Dit past ook in deze tijd en zien wij terug in alle sectoren. In de huidige vergrijzing en met een zorgvraag die steeds complexer wordt zijn antwoorden op deze ontwikkelingen hard nodig. Het tonen van goed werkgeverschap, oprecht luisteren naar professionals én zien waar de arbeidsmarkt naar toe beweegt wordt belangrijker dan ooit.


Een nieuwe generatie zorg.

Daarom is het nú tijd voor een nieuwe generatie zorg. Waar elke betrokken partij meewerkt in het vinden van duurzame oplossingen op de uitdagingen die wij allemaal zien. Dat betekent dat zorgorganisaties, professionals en werkgeversorganisaties, maar ook de politiek, overheid en opleiders actief samenwerken en co-creëren. Een nieuwe generatie zorg is een omgeving waar het aantrekkelijk blijft om in de zorgsector te werken. Waar waardering een vanzelfsprekendheid is. Een open arbeidsmarkt waar elke werkende, in elk zorgdomein, in elke functie en met elk soort contract zich welkom voelt. Dat is een nieuwe generatie zorg.

Wij kijken kritisch.

Wij kijken voortdurend kritisch naar onszelf en stellen ons steeds de vraag: “Wordt de zorg ook echt beter van wat wij doen?”. Het draait er niet om dat wij het grootste zorgnetwerk van Nederland worden. Daarentegen moet ons zorgnetwerk juist zorgprofessionals en organisaties direct ondersteunen en meebewegen met de veranderende arbeidsmarkt. Wij moeten zichtbaar waarde toevoegen en positieve impact maken. Dit laten wij zien door onder andere het kwalitatief sterke netwerk aan te bieden waarbij te gelijktijdig besparingen worden gerealiseerd. Zo blijft zorggeld echt in de zorg. Het gaat immers om anders denken en kijken naar de inzet en behoud van professionals in de zorg. Het kan, het moet en daar gaan wij voor! Dit doen wij natuurlijk niet alleen, maar in nauwe samenwerking met iedereen die zich verbonden voelt met het netwerk. Klinkt als een goede nieuwe generatie zorg, toch?


De initiatiefnemers.

Armand Tilman

Mijn naam is Armand Tilman. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in het bedrijfsleven, de Nederlandse Politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In de veranderende arbeidsmarkt van nu adviseer en begeleid ik zorgorganisaties. Dit doe ik door de inzet van ict-innovatie en organisaties bewust te maken van het netwerkdenken.

RegioNet zie ik als een dynamisch ecosysteem dat constant meebeweegt en inspeelt op de vraagstukken uit de arbeidsmarkt van morgen. Organisaties en professionals worden door RegioNet met elkaar verbonden en vinden, beïnvloeden en versterken elkaar. De aangesloten zorgorganisaties en professionals bepalen de koers van RegioNet. Het gaan niet om mij, Fleur of de aangesloten partners maar om de positieve impact die wij voor en met hen realiseren.

Wij denken en handelen altijd pragmatisch in de complexe werkomgeving van de zorg. Pas wanneer wij echt zien dat het werkt en bijdraagt, omarmen wij het. Het moet te allen tijde organisaties en professionals breed ondersteunen, het werkproces vereenvoudigen en administratieve lasten doen afnemen. Ontzorgen van A tot Z noemen wij het ook wel.

Ik geloof sterk in een werkcode voor de zorgsector voor alle werkenden. Een inspiratievoorbeeld hebben wij omschreven in onze verkenning onder de titel “onderwerpen die eigentijds werknemer- en werkgeverschap vormgeven”. Met RegioNet laten wij zien dat het werven, inzetten en behouden van professionals in de zorg écht anders kan.

Wij begrijpen de vraagstukken van zorgorganisaties, leggen de focus op regionale samenwerking en bieden de juiste expertise en innovatie aan die organisaties écht gaat ondersteunen.

Bepaal als zorgorganisatie mede de koers van RegioNet en ervaar direct de voordelen. In co-creatie laten wij zien dat het echt anders kan.

Heb je vragen? Mail mij gerust op armand.tilman@regionet.nl

Wil jij weten waar de arbeidsmarkt in de zorg naartoe beweegt? Download dan hier het essay.

Fleur Otten

Ik ben Fleur Otten; HBO-Verpleegkundige. Na mijn vervolgopleiding Health Care Management werkte ik als particulier verpleegkundige in de thuiszorg en ziekenhuis. Ik zag hier regelmatig onbegrip bij cliënten en collega’s door het gebrek aan continuïteit en flexibiliteit. En precies dat streeft RegioNet na om te verbeteren. Het levert uiteindelijk winst op voor beide doelgroepen. Iedereen wenst toch de juiste zorg door de juiste professionals als dit noodzakelijk is?

Binnen RegioNet ben ik onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van professionals en de software (IT) die het netwerk laat bewegen en samenwerken. Binnen verschillende sectoren hebben we al gezien dat dit effectief werkt. De zorg is de afgelopen jaren veel te complex gemaakt, en dat is absoluut niet nodig. Met RegioNet laten wij dat ook zien, met als doel dat de regie terugkomt in de handen van de zorgorganisaties en professionals. Ik doe mijn werk dagelijks met een grote lach op mijn gezicht en hoop dat ik dit overdraag naar iedereen die gelooft in de visie en missie van RegioNet. Voor mij is de zorgsector de mooiste sector om in te werken. En draag graag mijn steentje bij om dit aan iedereen te laten zien! Doen jullie ook mee?

Heb je vragen? Mail mij gerust op fleur.otten@regionet.nl