Het netwerk.


Een netwerk waar organisaties onbeperkt opdrachten en vacatures kunnen uitzetten en professionals deze kunnen aannemen. Dat doen we op een slimme manier. Samen met deelnemende organisaties bouwen we dit netwerk actief uit. Zo ontstaat er een grote pool van flexibel inzetbare professionals in uiteenlopende vakgebieden, zorgdomeinen en contractvormen. Allemaal gelinkt aan het netwerk.

Om het netwerk heen bouwen wij expertise op die organisaties en professionals helpen met kleine en grote vragen. Onze partners voeren een groot scala aan taken uit. Bijvoorbeeld onafhankelijk juridisch en contractueel advies op de lopende contracten. Daarnaast versterken zij onze kwaliteitskaders om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Andere partners ondersteunen de zorgorganisaties weer in de gehele administratieve en contractuele afhandeling inclusief de facturering. Iedereen werkt volledig transparant.

Jij hebt altijd inzicht.

Regionale netwerken kunnen met elkaar worden gedeeld, waardoor we de inzetbaarheid vergroten. Via het Contracthuis kun je de gehele contractuele en administratieve afhandeling regelen. Dit is allemaal te zien via je eigen persoonlijke dashboard. Het dashboard geeft jou alle management- en sturingsinformatie rondom de externe inhuur en flexibele inzet van professionals; zo houd jij overzicht en dus de regie. Met elkaar laten we het hele RegioNet netwerk groeien en houden we de kosten laag zodat zorg-geld ook écht zoveel mogelijk naar de zorg gaat.