Arbeidsmarkt en de zorg.


Whitepaper: Arbeidsmarkt en de zorg

Een whitepaper met onderwerpen die eigentijds werknemer- en werkgeverschap vorm geven. 

Op veel plaatsen is er een ernstig tekort aan medewerkers; daarnaast is er veel weerstand tegen diverse (maatschappelijke) ontwikkelingen, bijvoorbeeld de groeiende inzet van ZZP’ers, het moeizame samenwerken binnen en tussen zorgorganisaties en het (inefficient) gebruik van ICT toepassingen.

Daarnaast zijn er zoektochten die werkgevers bezighouden, zoals het beter inzicht krijgen in de beschikbaarheid, de interesse en de motivatie van medewerkers en de vraag hoe zo goed mogelijk te werken met flexibele schillen. Veel organisaties kennen instroom van medewerkers die nagenoeg teniet gedaan wordt door een uitstroom en zij krijgen zeer nadrukkelijk kritiek op onderdelen van de interne organisatie. Tegelijk zijn er organisaties die in staat zijn het omgekeerde te bereiken, hier werkt het personeel enthousiast mee aan het realiseren van de organisatiedoelen.

De whitepaper bevat de volgende onderwerpen:

  • Wij willen daarom vanuit onze harten de zorg verbeteren.
  • De context van de 21ste eeuw
  • Organisaties en structuren die zich aanpassen
  • Capita selecta gericht op eigentijdse verhoudingen
  • Inspiraties

Veel organisaties kennen instroom van medewerkers die nagenoeg teniet gedaan wordt door een uitstroom en zij krijgen zeer nadrukkelijk kritiek op onderdelen van de interne organisatie. Tegelijk zijn er organisaties die in staat zijn het omgekeerde te bereiken, hier werkt het personeel enthousiast mee aan het realiseren van de organisatiedoelen.

Vraag de gratis whitepaper aan
Vul je gegevens in en ontvang de whitepaper over het Arbeidsmarkt en de zorg.

Download whitepaper